Velkommen > Betingelser > Afhentning og aflevering

Afhentning og aflevering

Lejet udstyr fra TBL Sound Production, må ikke blive transporteret på åben trailer eller åben ladvogn, ej trailer med presenning vil blive godkendt som ansvarlig transport af udstyr. TBL Sound Production må til enhver tid afvise lejers transportmiddel, kun lukket transportmiddel vil blive godkendt.

TBL Sound Production sørger IKKE for transport af lejet udstyr, det er kunden selv.

Ring ca. 15 minutter før afhentning og aflevering af udstyr til tblsound.dk

Ved afhentning af udstyr, sørg altid for plads i bilen, udstyr fylder mange gange mere end beregnet i en person-varebil etc.

tblsound.dk optæller altid udstyr sammen med kunden, har kunden ikke tid til at tjekke udstyr op og såfremt der opstår mangler, kan TBL Sound Production IKKE stilles til økonomisk ansvar. Gør dig selv som kunde den tjeneste, selv at være med til at sikre sig alt bestilt udstyr er med ved afhentning.

ALT udstyr fra TBL Sound Production SKAL være overdækket ved udendørs brug.

Kunden er ansvarlig for udstyr imod tyveri, spildte væsker, brand, vandskade, el-skade, transportskade samt mod ukorrekt brug. Kunden er pligtig at tilbagelevere lejet udstyr, uden anden forringelse end den der følger ad sædvanlig brug til TBL Sound Production.

Skal transportfirma afhente udstyr fra TBL Sound Production, kan dette kun lade sig gøre at kunden forinden har underskrevet Ordrebekræftelse.Faktura-Følgeseddel. Enten hos tblsound.dk eller kunden kan sende en e-mail, hvorhentil Ordrebekræftelse-Faktura-Følgeseddel skal sendes til. tblsound.dk sender derefter en Ordrebekræftelse-Faktura-Følgeseddel i 2 eksemplarer. Kunden underskriver det ene eksemplar, og vedlægger den i vedlagte svarkuvert som der er påsat porto på, denne service koster Kr. 200.- Incl. Moms, som vil blive lagt oveni lejebeløbet.

Ved nedbrud af udstyr under afvikling, eller udstyr som er beskadiget under transport, kan TBL Sound Production ikke stilles til økonomisk ansvar. Eller give økonomisk kompensation og ej heller, for at sende og erstatte defekt udstyr med andet tilsvarende på TBL Sound Production regning.

Lejer betaler i misligholdstilfælde alle omkostninger, herunder sagførersalær, fogedgebyr, transport og andre omkostninger i forbindelse med tilbagesendelse af udstyr.

TBL Sound Production har ret til at ombytte reserveret udstyr til andet tilsvarende udstyr.

Ejendomsretten til lejet udstyr forbliver hos TBL Sound Production, hvorfor udlån, udlejning, pantsætning eller salg af udstyr ikke er tilladt og medfører at lejer ifalder ansvar efter straffeloven.

TBL Sound Production skal gøres opmærksomt på lejet udstyr der skal til udlandet inden udlejning.

Repartioner på lejet udstyr, kan og må KUN fortages af TBL Sound Production, Alt udstyr fra TBL Sound Production bliver afprøvet inden udlejning. Skulle det være tilfældet at der opstår driftsfejl, eller mangler inden brug af udstyr fra tblsound.dk. Skal det gøres opmærksomt før ibrugtagning eller ved opstilling, og ikke ved aflevering, da der her kan herskes tvivl omkring kundens påstand.

Ved twister imellem kunden og TBL Sound Production, vedtages at benytte Københavns Byret.


tblsound.dk - 2023 - Copyright tblsound og service
Home