Velkommen > Betingelser > Faktura

Faktura

Lejer underskriver Lejekontrakt/Faktura med noteret udstyr som kunden har lejet.  

Skal Faktura skrives til en bestemt opgivet firma, skal dette oplyses ved bestilling af udstyr, ellers er det standard Faktura-Lejekontrakt kunden selv underskriver, der er den gældende. Uanset oplyst hvortil Faktura skal skrives til, skal den person der afhenter udstyr, underskrive Følgeseddel med navn, adresse, postnr. by, CPR nr. da det er den der afhenter udstyr der er den ansvarlige, hvis ikke andet er aftalt med TBL Sound Production.

TBL Sound Production sender IKKE elektronisk e-fakturering til offentlige myndigheder.

Har kunden mistet Faktura-Lejekontrakt, og ønsker denne tilsendt som kopi, koster denne ydelse Kr. 70.- Incl. Moms Pr. mistet Faktura-Lejekontrakt.

Spørgsmål vedr.: Faktura kan Pr. e-mail stilles på: regnskab@tblsound.dk

Læsning af fakturabeløb - Eksempel:

 Kr. 800,00                                Kr. 200,00        Total Dkr. 1000,00

Lejepris Excl. Moms=Uden moms Moms udgør Kr. Total Dkr. er det beløb kunden skal betale


tblsound.dk - 2023 - Copyright tblsound og service
Home