Velkommen > Samarbejdspartnere > Lydprøve Sidst opdateret dato den 30-06-2010

Lydprøve 

Sidst opdateret dato den 30-06-2010

Denne artikel handler om afvikling af lyd, måske dig for første gang?

Kunstner/bandet har måske fået en bekendt til at være med og afvikle-opstille PA-anlæg og lyd under bandets optræden. Hermed følger nogle råd til muligvis at opnå bedre lyd på en Live scene.

Skal kunstner spille et offentlig sted såsom Park, Centerjobs, mv. er det vigtigt at der laves én god lydprøve, derefter være meget varsom med efterjustering af lyden konstant - hvorfor det?

Kunstner/bandet/tekniker har været med under lydprøve og fra starttidspunktet, men det har muligvis andre publikummer IKKE der kommer og går. F. eks. til centerjobs, hvor nye publikummer hele tiden kommer til og andre går, er det vigtigt at der IKKE laves meget om på lyden efter lydprøve. Kunstner/bandet samt tekniker er muligvis blevet hørertrætte, og derfor syntes at der skal efterjusteres på lyden. Nye publikummer der kommer til arrangementet, syntes muligvis andet eller tredje sæt fra kunstner/bandet lyder forfærdeligt. Netop fordi der er efterjusteret for meget på lyden efter lydprøven. Man plejer at sige efter 20 minutter er man blevet hørertræt, det passer perfekt til hvad en lydprøve tager på små scener, det kan også være at kunstner/bandet har spillet flere jobs samme dag, og derfor er hørelsen ikke optimal/frisk mere.

Lydprøve

PFL eller SOLO og andre udtryk der nedenfor er brugt, er generelt for alle typer mixer og ikke for nogen bestemt type mærke eller model. Der kan være forskellige måder på en mixer, til at kontroller og vise de forskellige udstyringer ved brug af PFL eller SOLO/andet - før og efter mixerkanalens equalizer, alt efter hvor meget plads der er på mixer til at vise de forskellige udstyringer.


1. be' kunstneren om at synge/spille i den højde kunstneren plejer. Mastervolumen må gerne være skruet op til 0 db - husk at have skruet op på forstærker til Fronthøjtalerne.

2. Vi starter med kanal 1. Gain og Fader bør være skruet ned. Nedtryk PFL eller SOLO, der som regel sidder nederst ved hver mixerkanal. Derefter imens kunsteren synger/spiller i den højde han/hun plejer, justeres "GAIN" som altid bør side øverst på mixeren ind, sådan at den røde lysdiode ved PFL eller SOLO samt udstyringsignalet der vises på mixerens Meter Level IKKE lyser rødt mere, hvilket indikere at der er overstyring/forvrængning.

3. Nu kan man begynde at skrue op for kanal 1. og justere lyden ind med kanalens equalizer. Ved brug af kanalens equalizer, skal der oftest efterjusteres på Gain, grundet at der nu justeres på dynamik m. m.

4. Husk at have trykket PFL eller SOLO op igen på kanal 1. for derefter at gå over til kanal 2. og bruge samme fremgangsmåde.

5. Hold øje med "Master Out", som heller ikke må indikere rødt. I tilfældet af overstyring på Master Out, skrues ned for mastervolumen.

Bemærk at man sætter Master Led / Level Meter ud af funktion, indtil man ophøre med at bruge PFL/SOLO, så går Level Meteret igen over at vise "Master Out" som betyder hvor højt der spilles ud til sine fronthøjttaler.

Der skal somregel ALTID nedtrykkes en trykknap nede ved hver mixerkanal for at få lyd ud til Master Out. De kan hedde mange ting, som, MAS/MX/ST/LR/ON etc.


Bruges Line-Driver/Kondensator mikrofon, og disse bruger Phantom-Power, skal der nedtrykkes Phantom-Power på mixer. Det kan gøres på enten hver kanal, eller der er begrænset Phantom-Power til et vist antal kanaler på mixer, typisk på en powermixer.

Ved brug af mange mikrofonkabler, hvor der benyttes Phantom-Power igennem, kan der opstå brum - kryds evt. kablerne og undgå de løber på langs, det burde afhjælpe på evt. brum.

Phantom-Power sender strøm igennem stelforbindelsen i et balanceret mikrofonkabel XLR til XLR / balanceret Jack, for at kunne føde en mikrofon eller Line-Driver med støm for at kan fungere. Line-Driver kan oftest også fungere på et 9 volt batteri, tag det aldrig som en selvfølge ved leje af Line-Driver. Udlejer skal konstant tjekke batteristatus på MANGE Line-Driver/DI-BOXE, derfor vælges oftest ingen batteri til udlejning af Line-Driver/DI-Boxe, derimod at kunden bruger Phantom-Power fra mixer.

Har kunstner tendens til at få små stød fra mikrofonen ved berøring af mikrofonkapslen, kan det muligvis afhjælpe ved at bruge en Line-Driver/DI-BOX. Indsæt mikrofonkablet ud fra mikrofon ind i Line-Driver, ud fra Line-Driver ned i mixer eller stagebox/multikabel, sørg igen for strøm til Line-Driver, enten via batteri eller Phantom-Power fra mixer.

PFL = Pre Fader Listening

AFL = After Fader Listening

AUX = Auxillary = Ekstra udgange til f. eks. monitor etc.

Mikrofon valg og kontakt til lydtekniker samt opbevaring af mikrofoner:

Sæt dig som lydtekniker ind i, (HVILKE) mikrofoner skal bruges til bandet/kunstner eller f. eks. igennem bandtes (raider), hvilken betegnelse udlejer har givet mikrofoner til (lydkilde) til bandet. Det nytter ikke at give en (professionel vokalist) en instrumentmikrofon at synge i, hvis mikrofonen er beregnet til instrument som flygel/fløjte etc. Eller at opsætte (Vokal mikrofon) til et flygel/fløjte etc., hvor der skal bruges (Instrument Mikrofoner). Mikrofoner skal passe til de lydkilder der bruges, ellers TJEK op på mikrofonbetegnelser, hvilke mikrofoner der er beregnet til (LYDKILDE).

Lad være, at pege mikrofoner/condensatormikrofoner direkte ned på scenegulvet uden lydkilde, det giver masser af gulvtramp ud i fronthøjttaler, stor irritation for publikum, at der kan høres masser af unødvendig mikrofonstøj fra mikrofoner der ikke er i brug - igen, mikrofoner der ikke er i brug, skal (MUTES).

1 . Sørg for at (MUTE) de mikrofoner der ikke bruges på scenen eller på de enkelte livenumre, så der ikke går unødig feed/gulv - scenetramp ind i mikrofoner.

2. Få at vide som tekniker, hvornår der er pauser. Sørg for et mobil nr. så ledende fra bandet/festivalen/byfesten kan få fat i dig som lydtekniker (hurtigt).

3. Få at vide som lydtekniker, hvornår der skal Toastmaster/Borgmester/Anden taler på scenen, selvom bandet har pause, sådan der kan lukkes op for en talemikrofon.

4. Sørg for vagt, i mens du som tekniker forlader alt teknik, sådan der ikke er nogle f. eks. unger der piller på mixer, eller nogle der ser sit snit til at gå i åbne mikrofonkasser etc. f. eks. til byfester/markedspladser.

5. Sørg for professionel overdækning af fronthøjttaler samt teknik.

LÆS mere under artikel: Start som lydtekniker

Copyright
TBL Sound Production

tblsound.dk - 2021 - Copyright TBL Sound Production
Home